“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gezocht: Scriba en Wijkouderling!

WIJ ZOEKEN:

Zr. Diny Das heeft aangegeven te willen stoppen als scriba van onze gemeente in mei/juni 2014. Acht jaar deed zij dit belangrijke werk met grote accuraatheid en verantwoordelijkheid. Daar zijn we zeer dankbaar voor! Maar dan? Dan ontstaat er een vacature die we graag willen invullen. De vraag van de kerkenraad is daarom: wie van u is bereid om deze functie op zich te nemen? Enkele werkzaamheden: correspondentie van de kerk intern en extern, agenderen van de vergaderingen van KB en KP, diverse contacten onderhouden binnen en buiten onze gemeente: kortom een spilfunctie in de communicatie! Hebt u zelf interesse, weet u een naam, graag contact met Diny Das of met ondergetekende.

En we zoeken nog een wijkouderling! We zijn dankbaar dat het ieder jaar weer lukt om bijna alle posten bemenst te krijgen, maar niet helemaal. Wijk 2 is vacant, maar er is wel een wijkdiaken en een wijkdame/heer. We willen niet wachten tot de talstelling volgend jaar want ook deze wijk vraagt om contact en bezoek door een ouderling. Hebt u interesse of wilt u ons opmerkzaam maken op een volgens u geschikt lid van onze gemeente, geeft u dat door aan onze scriba.

Fokke Bouma, preses kerkenraad

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer