“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Vacature ZAC

Aline Koops heeft aangegeven te moeten stoppen omdat de combinatie gezin, werk en ZAC te veel werd. We danken haar voor haar bijdrage in de afgelopen 5 jaar. Als ZAC zouden we graag de vacature op korte termijn willen opvullen. Hebt u/jij een financiële achtergrond en zou ons willen helpen binnen de Zending, neem dan contact op met Herman v.d. Wal onze secretaris.

Namens ZAC, Klaas de Lange

Meest recente fotoalbums

Meer