“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Oppas gezocht!

Beste dames EN heren,

Wilt u ons helpen om tijdens de dienst voor onze allerkleinste gemeenteleden te zorgen?

Schrijf dan na de dienst uw naam, contactgegevens en hoe vaak per jaar u wilt oppassen, op het inschrijfformulier op het prikbord in de ontmoetingshal.

Ook met 1 of 2 keer per jaar zijn we al enorm geholpen!

Alvast bedankt namens,

Sarah, Julie, Sem, Jelmer, Lyanne, Aram, Eva, Thomas, Harmen, Ilmar, Kian, Guido, Jort, Eline, Teije, Lieke en Gian

oppas gezocht

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer