“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Gast aan tafel 2014

Zoals beloofd volgt hier weer wat info over gast aan tafel. Op onze oproep (in het vorige kerkblad) heeft jammer genoeg zich tot nu toe maar 1 kok aangemeld. U kunt zich natuurlijk nog opgeven. De opzet van gast aan tafel blijft onveranderd. De wijken die aan de beurt zijn, worden door het wijkteam uitgenodigd. Wanneer u niet kunt op de voor u geplande avond: u bent van harte welkom op één van de andere avonden. We vragen per wijk een aantal koks, inrichters en opruimers. We hopen dat u, gemeente, jong en oud, ons wilt helpen er weer geslaagde avonden van te maken.

We willen weer, zoals vorige jaren, proberen elkaar, maar ook vrienden/buren te ontmoeten onder het genot van een maaltijd. Het goede doel dat we willen steunen is: Het Zuid-Afrika project ( zie het stukje in het kerkblad ).
De wijkindeling is:
25 januari: wijk 2, 6, 8 en 1/3 deel 4
15 februari: wijk 1, 3, 7 en 1/3 deel 4
29 maart: wijk 5, 9, 10 en 1/3 deel 4

Voor de jeugd zal er weer in maart een gast aan tafel georganiseerd worden. We hopen weer op 3 gezellige ontmoetingsavonden.

Wiljette Spelde en Ria Huisman

gast aan tafel 3

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer