“Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.” – Marcus 4:20

Koffieochtend Senioren

Gedurende de komende wintermaanden zullen er in de Ontmoetingskerk bijeenkomsten zijn voor 65-plussers. Dat zal op een aantal dinsdagochtenden zijn, de eerste keer op D.V. 26 november 2013. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom en drinken we met elkaar koffie. Daarna gaan we luisteren naar een meditatie die we afwisselen met het samen zingen van bekende geestelijke liederen.

Voor wie nog geen 65 jaar is en behoefte heeft om te komen: hartelijk welkom! Het is de bedoeling dit eens in de maand te doen, steeds op een dinsdagmorgen. De data kunnen vast genoteerd worden: 26 november 2013, 17 december 2013, 28 januari 2014, 25 februari 2014 en 25 maart 2014.

Monique van de Put

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer