“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Koffieochtend Senioren

Gedurende de komende wintermaanden zullen er in de Ontmoetingskerk bijeenkomsten zijn voor 65-plussers. Dat zal op een aantal dinsdagochtenden zijn, de eerste keer op D.V. 26 november 2013. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom en drinken we met elkaar koffie. Daarna gaan we luisteren naar een meditatie die we afwisselen met het samen zingen van bekende geestelijke liederen.

Voor wie nog geen 65 jaar is en behoefte heeft om te komen: hartelijk welkom! Het is de bedoeling dit eens in de maand te doen, steeds op een dinsdagmorgen. De data kunnen vast genoteerd worden: 26 november 2013, 17 december 2013, 28 januari 2014, 25 februari 2014 en 25 maart 2014.

Monique van de Put

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer