“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Datalogger gezocht

Wie is er in het bezit van een datalogger?
Ik wil gedurende ca. 1 maand de temperatuur en relatieve vochtigheid in de kerkzaal vastleggen en die gegevens (eventueel) naar een excel bestand exporteren.
Met vriendelijke groet,
Richard Spaander 06-12185061

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer