“Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’ Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.” – Jesaja 12:1-4

Cursus geloofsopvoeding

Op 3 maandagavonden, 10 en 24 maart en 7 april 2014, wordt de cursus Geloofsopvoeding van Stichting Youth for Christ gehouden in de Ichthuskerk. In samenwerking met de Ontmoetingskerk wordt dit aangeboden aan iedereen die hart heeft voor jongeren. Een interessante cursus voor gemeenteleden, ouders, opa’s en oma’s en jeugd(club)leiders. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Kosten zijn €10, - pp incl. lesboek Geloof, Hoop en Tieners. Cursusleider is Marijn Op ’t Land. Opgave is mogelijk via ginekefels@gmail.com en evertmorren@solcon.nl

Na aanleiding van de evaluatie van de cursus Getuigende Gemeente en verzoeken van gemeenteleden om ondersteuning bij de geloofsopvoeding is deze cursus samengesteld.

Onderwerpen die worden besproken zijn:

1. De leefwereld van tieners. Elementen hiervan zijn de ontwikkeling, jongerencultuur en sociale media. Inzicht hierin geeft aansluiting bij hun leefwereld. 
2. Geloofsgesprek. Hoe ga je dit geloofsgesprek aan; en hoe sluit je aan met je eigen levensverhaal bij de vraag van de tienerkinderen? 
3. Missionair. Hoe bereiken we niet alleen onze eigen tienerkinderen, maar ook hun vrienden? Er zijn verhalen genoeg waarin tieners regelmatig met hun vrienden in het ouderlijk huis bij elkaar komen en geloofsvragen op de keukentafel terecht komen. Hoe begin je dit thuis, evangelisatie door relatie.

U bent van harte uitgenodigd voor deze cursus. Geeft u op vóór maandag 3 maart. Betaling kan op de cursusavond. U ontvangt dan ook het lesboek.

Plaats een reactie

Meest recente fotoalbums

Meer