“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” – Psalmen 1:1-3

Red een Kind

Al vele jaren mogen we als gemeente 4 kinderen en een gezin financieel ondersteunen.

In het kerkblad vindt U een paar keer per jaar een brief van hen.

We zijn dankbaar dat we hen op deze manier kunnen helpen.

De kinderen worden geholpen bij hun eigen familie in hun eigen dorp. Er wordt gezorgd voor voldoende eten, de mogelijkheid om naar school te gaan en medische zorg. Het belangrijkste doel is dat de kinderen veilig en gezond opgroeien, met kansen voor de toekomst. Red een Kind werkt samen met christelijke partnerorganisaties. Vanuit hun christelijke levensvisie begeleiden de medewerkers de kinderen.

Hiervoor vragen we U een jaarlijkse bijdrage.

Er is per jaar € 1728,00 nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Nederlands Gereformeerde kerk inzake diaconie; bankrekening: NL62 RABO 0348 1506 60.

Meest recente fotoalbums

Meer